skip to main content

Miért válassza a Cargillt?

Építse jelenlegi karrierjét, és fejlődjön tovább

Ha csatlakozik a csapatunkhoz, úgy érezheti, hogy a lehetőségek végtelenek. Változatos üzletágaink több iparágra, földrajzi helyre és szakterületre is kiterjednek. Nem számít, mit szeretne elérni, a Cargillnál megtalálja a hozzá vezető utat.

A Cargill céljai és környezeti jellegzetességei fokozzák, lehetővé teszik és támogatják az Ön célkitűzéseit és elvárásait. Ezek együtt alkotják azt a felelősségteljesen és etikusan irányított vállalatot, amely ma a Cargill. Tudjon meg többet arról, hogy mi tesz minket azzá, amik vagyunk, és hogy ezek a jellemzők hogyan biztosítják Önnek a személyes és szakmai hozzájárulási és fejlődési lehetőségeket és tapasztalatokat.

Globális működésünk

Világméretű működésünknek köszönhetően Ön messzemenő hatást gyakorolhat, és globális kapcsolatokat építhet ki a Cargill többi alkalmazottjával

Habár a Cargillnál nem mindenki rendelkezik globális felelősséggel, mindannyian globális hatást gyakorolunk, mivel az általunk megosztott és nyújtott ötletek, termékek és szolgáltatások lokálisan hatnak ki az életünkre a világ minden pontján. Ezért támogatunk egy olyan kultúrát, amely megbecsüli az alkalmazottaink, beszállítóink és közösségeink különbségeit.

Mivel tovább bővítjük világméretű működésünket, ezek a különbségek – a kultúránktól és munkaszokásainktól kezdve a kommunikációs stílusunkig és személyes preferenciákig – még fontosabbá válnak üzleti stratégiánk számára. Az Önök tehetsége, szemléletmódjai és élettapasztalatai létfontosságúak a sikerünk szempontjából.

Etika és értékek

A siker eléréséhez vezető út épp olyan fontos, mint maga a siker

Mindannyian osztozunk a gondoskodó hozzáálláson, valamint a tisztelet és felelősség érzésén. Értékeink megkülönböztető erejűek, történelmünk részét képezik, és beleivódtak vállalati filozófiánkba.

Alapelveink

A Cargill-alapelvek jövőképünk alapját képezik, és közös etikai értékeinket és elvárásainkat fejezik ki. Az alábbiakban röviden ismertetjük azokat az alapelveket, amelyek etikai kódexünket alkotják.

 • Betartjuk a törvényeket.
 • Tevékenységünket tisztességesen végezzük.
 • Pontos és hiteles dokumentumokat készítünk.
 • Üzleti kötelezettségeinknek eleget teszünk.
 • Méltósággal és tisztelettel bánunk az emberekkel.
 • Megóvjuk a Cargill információit, eszközeit és érdekeit.
 • Elkötelezetten felelős világpolgárok vagyunk.

Személyes fejlődés

Az új szakképzettségek, ismeretek és képességek fejlesztése révén létrejött személyi fejlődés szükségszerű a Cargill sikeres működése érdekében

Biztosítjuk Önnek az eszközöket, a lehetőségeket és egy olyan kultúrát, amely értékeli és támogatja az alkalmazottak fejlődését. Azonban a lehetőségek legjobb kihasználása azzal kezdődik, hogy Ön is mindent megtesz kollégái és egyéni fejlődési tervéért.

Szemléletmódunk

 • Alkalmazottaink felelősek a saját tanulásukért és karrierjükért, illetve az olyan magatartás tanúsításáért, amely kiváló teljesítményű eredményeket hoz létre.
 • Vezetőink felelősek azért, hogy őszinte visszajelzést adjanak az alkalmazottaknak a teljesítményükkel, az üzleti és a fejlődési lehetőségekkel kapcsolatban, hozzájárulva egy szélesebb nézőponthoz, és támogató szerepkört töltve be.
 • Szervezetünk – az alkalmazottakkal együttműködve – biztosítja az egyének számára a gyarapodáshoz és továbbfejlődéshez szükséges bizalmat, szabadságot és felelősséget.

Fejlődési lehetőségek

A fejlődési lehetőségek magukban foglalják a hivatalos osztálytermi oktatást, az e-oktatást, a coachingot, a munkahelyi képzést és az alkalmazotti erőforráscsoportokban való részvételt. Az alábbiakban egy áttekintést láthat:

 • E-oktatás: Alkalmazottaink hozzáférhetnek az oktatási lehetőségeket tartalmazó belső online adattárhoz. A tanfolyamok magukban foglalják a kommunikációt, a konfliktuskezelést, az érzelmi intelligenciát, az időbeosztást és még sok mást.
 • Alkalmazotti erőforráscsoportok: Az alkalmazotti erőforráscsoportok segítenek a munkatársak közötti tudatosság, megértés és kölcsönös tisztelet kifejlesztésében, és lehetőséget kínálnak a további fejlődésre, biztosítva Önnek az alábbi lehetőségeket:
  • vezetői szerepkör vállalásaára és karrierépítő képességek megszerzéseére;
  • kapcsolatépítésre a felső vezetéssel;
  • változások elindításaára, a szakértelem megosztásaára.
 • Képzési akadémiák: A képzési akadémiák meghatározott tantervvel rendelkeznek mind a tantermi, mind az online oktatáshoz, melyek konkrét szakmai területekre összpontosítanak, például a kereskedelemre és a marketingre.
 • Vezetőképzés: A Cargill számos fejlődési lehetőséget kínál Önnek vezetői képességei fejlesztésére, például: coaching, nyilvános beszéd, hatékony kapcsolatok építése, emberi képességek stb.

Hozzájárulási képesség

Ötletekkel, energiával és hatékony globális kapcsolatok kiépítésével hosszú időre hozzájárulhat a vállalat sikereihez

Alkalmazottaink és nyugdíjasaink világszerte minden évben több mint 100 000 órát áldoznak idejükből és tehetségükből önkéntes tevékenységekre. Munkatársaink támogatják jótékonysági törekvéseinket azon célkitűzéseinkkel összehangolva, hogy fenntartható közösségeket építsünk ki ott, ahol élünk és dolgozunk.

Együttesen és egyenként építünk iskolákat és otthonokat, mentoráljuk és neveljük az ifjúságot, oktatjuk a gazdálkodókat, megtisztítjuk a partvonalakat, tápláljuk az éhes embereket, és támogatjuk a gazdasági fejlesztést. Az alkalmazottak és a nyugdíjasok egyénileg végzik az önkéntes munkát, munkatársaikkal együtt vesznek részt a csapattevékenységekben, illetve a Cargill gondoskodó közösségi csoportokon keresztül.

A világon több mint 300, alkalmazottak által vezetett Cargill gondoskodó közösségi csoporton keresztül munkavállalóink több ezer órát dolgoznak önkéntes alapon, és több milliós jótékonysági adományaiknak jelentős helyi hatása van.

Kiváló képességű emberek

Ha olyan emberekkel dolgozik együtt, akik a szakterületükön a legjobbak, Ön is egy lesz közülük

A Cargill tele van kivételes emberekkel. Néhányan közülük laborokban, földeken vagy konyhákban dolgoznak. Mások védősisakot hordanak, számításokat végeznek, üzleteket kötnek, kutatási eredményeket szabadalmaztatnak, és új termékeket találnak fel. Néhányan új módszereket keresnek az élelmiszerek fejlesztéséhez. Mások kockázatkezelési, energetikai és ipari megoldásokat hoznak létre. Nem számít, hol helyezkedik el a Cargill családon belül, olyan szenvedélyes emberekkel fog találkozni, akik hajlandók megosztani tudásukat és tapasztalatukat.

A tisztelet kultúráját fejlesztjük és támogatjuk, így tanulhatunk egymástól, és sokkal többet érhetünk el együtt, mint egyedül bármikor

A vezetés törvénye

Meghatároztuk azokat kulcsfontosságú képességeket és tulajdonságokat, amelyeket a vezetés törvényének neveznek, és amelyeket keresünk, fejlesztünk és elvárunk embereinktől. Ezek a tulajdonságok létfontosságúak a bizalom felkeltéséhez, a munkatársak elkötelezettségének erősítéséhez, valamint a fenntartható eredmények eléréséhez való hozzájáruláshoz:

 • Tisztesség: A vezetők számára nagyon fontos, hogy becsületesek, megbízhatók legyenek, és beismerjék hibáikat.
 • Meggyőződés: A vezetéssel együtt jár egy erős előrelátás is, amely a többieket cselekvésre ösztönzi.
 • Bátorság: Vezetőink szeretik vállalni a kockázatot. Bátran szembenéznek a megpróbáltatásokkal, megkérdőjelezik a fennálló állapotot, és támogatják az új nézőpontokat.

Közös büszkeség

A Cargillnál a büszkeség ott kezdődik, hogy mindannyian büszkék vagyunk arra, amit csinálunk

Létezik egy mélyen gyökerező büszkeségérzet a Cargill vállalaton belül – a világon betöltött szerepünkkel , illetve azzal a széleskörű befolyással kapcsolatban, amellyel vállalatunk rendelkezik. Tudjuk jól, hogy a világra gyakorolt hatásunk az egyéni cselekedeteinkkel kezdődik.

Jövőképünk

Jövőképünk rendeltetése mindent, amit csinálunk, egyesíteni, kihívásnak tekinteni és ösztönözni. A következő ötletek felkarolásával és megvalósításával segítünk a Cargillnak elérni a jövőre vonatkozó terveit.

 • Célunk, hogy világelsők legyünk az emberek élelmezésében.
 • Küldetésünk, hogy egyedi értéket teremtsünk.
 • Szemléletünk célja, hogy megbízhatók, kreatívak és vállalkozó szelleműek legyünk.
 • Teljesítményünket a következők alapján mérjük: alkalmazottaink mennyire elkötelezettek, ügyfeleink mennyire elégedettek, gazdagítjuk-e a közösségeket, illetve nyereségesek vagyunk-e.

Globális befogadás és sokféleség

A Cargillnál mindenki fontos, és mindenki számít